Mindletic website logo

Privatumo politika

Paskutinis atnaujinimas: 2023 m. rugsėjo 18 d.

1. BENDROSIOS NUOSTATOS

1.1. Mums rūpi jūsų privatumas ir jūsų duomenų saugumas, todėl parengėme šią privatumo politiką (toliau - Privatumo politika), kurioje paaiškinama, kaip tvarkome ir saugome jūsų asmens duomenis, kokias jūsų teises užtikriname ir pateikiama kita informacija apie jūsų asmens duomenų tvarkymą.

1.2. "Jūs" šioje privatumo politikoje reiškia asmenį, kuris lankosi Svetainėje, naudojasi mūsų paslaugomis Svetainėje ar Programėlėje, lankosi mūsų socialinėse paskyrose, susisiekia su mumis elektroninio ryšio kanalais, taip pat asmenį, kuris atstovauja organizacijai, su kuria sudaro sutartį.

1.3. Šioje privatumo politikoje sąvoka "asmens duomenys" (toliau - asmens duomenys) reiškia bet kokią informaciją ar informacijos rinkinį, pagal kurį mes galime tiesiogiai ar netiesiogiai jus identifikuoti, pavyzdžiui, jūsų vardą ir pavardę, el. pašto adresą, telefono numerį ir pan.

1.4. Asmens duomenis tvarkome vadovaudamiesi Bendrojo duomenų apsaugos reglamento Nr. 2016/679 (ES) (toliau - BDAR) nuostatomis, Lietuvos Respublikos teisės aktų reikalavimais ir institucijų nurodymais.

1.5. Privatumo politika taikoma, kai lankotės "Mindletic" interneto svetainėje, pasiekiamoje adresu mindletic.com (toliau - svetainė), naudojatės mūsų mobiliąja programėle (toliau - programėlė), komandoms skirta svetaine, pasiekiama adresu team.mindletic.com (toliau - balanso komandų svetainė), mūsų paskyromis socialiniuose tinkluose "Facebook", "LinkedIn" ir "Instagram" (toliau - socialinės paskyros), peržiūrėti mūsų teikiamą informaciją, užsakyti ir naudotis mūsų siūlomomis paslaugomis, pasiekti arba keistis informacija Svetainėje ar Programėlėje, susisiekti su mumis telefonu, kitomis

1.6. Mūsų svetainėje ir programėlėje gali būti nuorodų į trečiųjų šalių svetaines, programas, platformas ar socialinių tinklų paskyras. Ši privatumo politika netaikoma trečiųjų šalių svetainėms, programoms ar paslaugoms. Prieš pateikdami savo Asmens duomenis šioms trečiosioms šalims, susipažinkite su jų privatumo politika. Mes nekontroliuojame ir neatsakome už trečiųjų šalių turinį, paslaugas ar duomenų tvarkymą.

1.7. Jei užsisakote mūsų paslaugas, naudojatės mūsų programėle, lankotės mūsų interneto svetainėje ar socialinėse paskyrose, susisiekite su mumis, užsiprenumeruojate mūsų naujienlaiškį, manome, kad perskaitėte ir sutinkate su Privatumo politikos sąlygomis ir joje nustatytais asmens duomenų naudojimo tikslais, būdais ir procedūromis. Jei nesutinkate su Privatumo politika, negalite naudotis Svetaine, Programėle, Socialinėmis paskyromis, užsiprenumeruoti mūsų naujienlaiškio ar susisiekti su mumis dėl mūsų paslaugų pasiūlymų.

1.8. Ši privatumo politika gali būti keičiama, todėl retkarčiais apsilankykite Svetainėje ir susipažinkite su naujausia paskelbta privatumo politikos versija.

1.9. Kai naudojatės mūsų programėle, ši privatumo politika taikoma kartu su programėlės privatumo politika, kurią galite rasti čia.

2. KAS MES ESAME?

2.1. Mes esame Lietuvos Respublikoje įsteigta uždaroji akcinė bendrovė UAB "Emocinis balansas", juridinio asmens kodas 305553328, adresas Vytenio 29-58, 03207, Vilnius, Lietuva, duomenys kaupiami ir tvarkomi valstybės įmonės Registrų centro Juridinių asmenų registre (toliau - Bendrovė arba mes).

2.2. Mes valdome savo paslaugas, Programėlę, Svetainę ir socialines paskyras ir, siūlydami ir teikdami paslaugas, vykdydami kasdienę Bendrovės veiklą ar laikydamiesi teisinių reikalavimų, veikiame kaip asmens duomenų valdytojas.

3. KOKIUS JŪSŲ ASMENS DUOMENIS MES TVARKOME?

3.1. Jūsų Asmens duomenis, gautus šiais būdais:

3.1.1. Kai pateikiate mums Asmens duomenis, pavyzdžiui, registruodamiesi Svetainėje, Programėlėje, užsisakydami mūsų paslaugas, susisiekdami su mumis el. paštu ar telefonu ir pan.;

3.1.2. Kai renkame jūsų asmens duomenis, kai naudojatės mūsų paslaugomis, Programėle ir Svetaine, socialinėmis paskyromis, pavyzdžiui, Paslaugų naudojimo istoriją, jūsų IP adresą, apsilankymų Svetainėje istoriją, jūsų pasirinkimus, atidarytas URL nuorodas ir kt;

3.1.3. Kai gauname asmens duomenis iš kitų šalių, pavyzdžiui, kai gauname informaciją iš viešųjų registrų, valstybės ar vietos valdžios institucijų ar įstaigų, mūsų partnerių, kitų trečiųjų šalių, pavyzdžiui, mokėjimo įstaigų, apie atliktus mokėjimus ir pan;

3.1.4. Kai jūsų asmens duomenis, jums sutikus, mums pateikia kiti asmenys, įskaitant mūsų paslaugomis besinaudojančias bendroves, pavyzdžiui, kai tokios bendrovės nurodo jūsų kontaktus, nurodo jus kaip įgaliotą asmenį ir pan.

3.2. Asmens duomenis tvarkome siekdami siūlyti ir teikti paslaugas, vykdyti savo sutartinius įsipareigojimus, taip pat siekdami savo ar trečiųjų šalių teisėtų interesų, laikydamiesi teisinių nuostatų ar įsipareigojimų.

3.3. Asmuo, teikiantis mums Asmens duomenis, tiek teikdamas savo Asmens duomenis, tiek kitų asmenų (pvz., darbuotojų, atstovų) Asmens duomenis, atsako už tokių Asmens duomenų teisingumą, išsamumą ir tinkamumą, taip pat už duomenų subjekto sutikimą dėl jo Asmens duomenų teikimo mums. Mes galime paprašyti patvirtinti, kad asmuo turi teisę pateikti mums Asmens duomenis (pavyzdžiui, užpildydamas paslaugų užsakymo ar registracijos formas). Prireikus (pavyzdžiui, asmuo teiraujasi mūsų dėl savo Asmens duomenų gavimo), nustatysime tokių duomenų teikėją.

3.4. Jūsų asmens duomenis tvarkome šiais tikslais ir šiomis sąlygomis

Mindletic data processing screenshot. Privacy policy.

Turite teisę bet kuriuo metu atsisakyti arba atšaukti savo sutikimą tvarkyti savo Asmens duomenis, kai jie tvarkomi remiantis jūsų sutikimu. 

3.5. Kai kuriais atvejais asmens duomenys gali būti saugomi ilgesnį laiką, jei asmens duomenis saugoti būtina siekiant apsaugoti mūsų ar trečiųjų šalių teisėtus interesus, pvz., teisinio ginčo atveju, arba jei esame įpareigoti tai daryti pagal įstatymus. 

3.6. Socialinėse paskyrose galime dalytis informacija apie save, savo renginius, naujienas, apklausas, taip pat informacija apie ieškomus darbuotojus ar psichologus. Socialinių paskyrų naudotojams taip pat taikomos socialinių tinklų, į kuriuos įtrauktos Socialinės paskyros, savininkų privatumo politikos. Kai su mumis susisiekiate per "Socialines paskyras", priklausomai nuo jūsų pasirinktų privatumo nustatymų, galime matyti tam tikrą naudotojo paskyros informaciją, pavyzdžiui, profilio vardą, pavardę, atvaizdą, lytį, el. pašto adresą, vietą. Jei naudotojas, bendraudamas su mumis Socialinėse paskyrose, skelbia informaciją (pavyzdžiui, paskelbia komentarą mūsų Socialinės paskyros komentarų skiltyje arba paskelbia žinutę mūsų Socialinės paskyros profilyje), priklausomai nuo pasirinktų privatumo nustatymų, paskelbta informacija gali būti vieša (pavyzdžiui, matoma mūsų Socialinėje paskyroje kitiems naudotojams).

3.7. Kai kuriais atvejais galime siųsti jums pranešimus, susijusius su mūsų paslaugų užsakymu ar teikimu, pavyzdžiui, informuoti apie paslaugų užsakymo patvirtinimą, užsakytų paslaugų galiojimo terminą, paslaugų teikimo pakeitimus, programėlės atnaujinimus. Tokie pranešimai yra būtini tinkamam mūsų paslaugų teikimui ir nėra laikomi reklaminiais pranešimais.

3.8. Turite teisę keisti ir atnaujinti mums pateiktą informaciją. Kai kuriais atvejais mums reikia turėti tikslią, atnaujintą informaciją apie jus, todėl galime periodiškai prašyti jūsų patvirtinti, kad mūsų turima informacija apie jus yra teisinga.

4. KAIP NAUDOJAME JŪSŲ ASMENS DUOMENIS IR KOKIUS PRINCIPUS SAUGOME?

4.1. Mes renkame ir tvarkome tik tokius Asmens duomenis, kurie yra būtini mūsų nurodytiems Asmens duomenų tvarkymo tikslams pasiekti.

4.2. Tvarkydami jūsų asmens duomenis:

4.2.1. Mes laikomės galiojančių ir taikomų teisės aktų, įskaitant BDAR, reikalavimų;

4.2.2. Jūsų asmens duomenis tvarkome teisėtai, sąžiningai ir skaidriai;

4.2.3. Jūsų asmens duomenis renkame konkrečiais, aiškiai apibrėžtais ir teisėtais tikslais ir netvarkome jų su šiais tikslais nesuderinamu būdu, išskyrus įstatymų leidžiamus atvejus;

4.2.4. Mes imamės visų pagrįstų priemonių, kad netikslūs ar neišsamūs asmens duomenys, atsižvelgiant į jų tvarkymo tikslus, būtų nedelsiant ištaisyti, papildyti, sustabdyti ar sunaikinti;

4.2.5. Juos saugome tokia forma, kad jūsų tapatybę būtų galima nustatyti ne ilgiau, nei to reikia tikslams, dėl kurių Per.sonaliniai duomenys yra tvarkomi;

4.2.6. Mes neteikiame Asmens duomenų trečiosioms šalims ir jų neatskleidžiame, išskyrus Privatumo politikoje ar galiojančiuose teisės aktuose nustatytus atvejus;

4.2.7. Užtikriname, kad jūsų asmens duomenys būtų tvarkomi saugiai. 

5. KAM IR KADA PERDUODAME JŪSŲ ASMENS DUOMENIS?

5.1. Jūsų Asmens duomenis perduosime tik taip, kaip aprašyta šioje Privatumo politikoje.

5.2. Jūsų Asmens duomenis galime perduoti:

5.2.1. Mūsų partneriai ar konsultantai (pavyzdžiui, profesionalių paslaugų teikėjai, tokie kaip buhalteriai, teisės konsultantai, audito įmonės ir t. t.) ir mūsų patikimi paslaugų teikėjai, kai jie teikia paslaugas mums, jums mūsų vardu ir pagal mūsų nurodymus (IT, debesijos, saugumo paslaugų teikėjai, kitų pagrindinių operacinių sistemų, tokių kaip bankų moduliai, teikėjai ir pan.). Mūsų paslaugų teikėjų ir partnerių sąrašas pateikiamas čia.

5.2.1.1. Valstybės ar vietos savivaldos institucijos ir įstaigos, teisėsaugos ir ikiteisminio tyrimo institucijos, teismai ir kitos ginčus nagrinėjančios institucijos, kiti asmenys, atliekantys įstatymų pavestas funkcijas, Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka. Šiems subjektams teikiame teisės aktų nustatytą ar pačių subjektų nurodytą privalomą informaciją;

5.2.2. Kitos trečiosios šalys, pavyzdžiui, mokėjimo įstaigos ir kt;

5.2.3. Jei reikia, bendrovėms, kurios ketina pirkti ar norėtų pirkti Bendrovės verslą, vykdyti su mumis bendrą veiklą ar kitaip bendradarbiauti, taip pat mūsų įsteigtoms bendrovėms.

5.3. Asmens duomenis paprastai tvarkome Europos ekonominėje erdvėje, tačiau kai kuriais atvejais jūsų asmens duomenys gali būti perduodami už Europos ekonominės erdvės (toliau - EEE) ribų. Jūsų Asmens duomenys bus perduodami už EEE ribų tik toliau nurodytomis sąlygomis:

5.3.1. Duomenys perduodami tik patikimiems partneriams, kurie užtikrina mūsų paslaugų teikimą jums;

5.3.2. Su tokiais partneriais pasirašytos duomenų tvarkymo ar teikimo sutartys, kuriomis užtikrinamas jūsų asmens duomenų saugumas;

5.3.3. Europos Sąjungos Komisija priėmė sprendimą dėl šalies, kurioje įsisteigęs mūsų partneris, tinkamumo, t. y. užtikrinamas tinkamas saugumo lygis; arba

5.3.4. Jūs sutikote, kad jūsų Asmens duomenys būtų perduoti už Europos ekonominės erdvės ribų.

6. KOKIAS TEISES TURITE? 

6.1. Kaip duomenų subjektas turite šias teises, susijusias su jūsų asmens duomenimis:

6.1.1. Žinoti (būti informuotam) apie savo Asmens duomenų tvarkymą (teisė žinoti);

6.1.2. Susipažinti su savo asmens duomenimis ir jų tvarkymo būdais (teisė susipažinti);

6.1.3. Prašyti ištaisyti arba, priklausomai nuo Asmens duomenų tvarkymo tikslų, papildyti neišsamius Asmens duomenis (teisė į ištaisymą);

6.1.4. Prašyti ištrinti savo Asmens duomenis arba sustabdyti Asmens duomenų tvarkymo veiksmus (išskyrus saugojimą) (teisė ištrinti ir teisė "būti pamirštam");

6.1.5. Prašyti apriboti Asmens duomenų tvarkymą dėl vienos iš teisėtų priežasčių (teisė apriboti);

6.1.6. Teisė perduoti duomenis (teisė perduoti duomenis). Šia teise bus naudojamasi tik tuo atveju, jei yra pagrindas ja naudotis ir tinkamos techninės priemonės, užtikrinančios, kad prašomų asmens duomenų perdavimas nekeltų pavojaus kitų asmenų duomenų saugumui;

6.1.7. Teisė nesutikti su jūsų asmens duomenų tvarkymu, kai asmens duomenis tvarkome remdamiesi teisėtu Bendrovės ar trečiosios šalies interesu, įskaitant profiliavimą. Jei prieštarausite, toliau tvarkyti jūsų Asmens duomenis galėsime tik dėl įtikinamų teisėtų priežasčių, turinčių viršenybę prieš jūsų interesus, teises ir laisves, arba siekdami pareikšti, vykdyti ar apginti teisinius reikalavimus;

6.1.8. atšaukti savo sutikimą tvarkyti jūsų Asmens duomenis, kai šie duomenys tvarkomi arba ketinami tvarkyti tiesioginės rinkodaros tikslais, įskaitant profiliavimą, kiek tai susiję su tokia tiesiogine rinkodara (remiantis jūsų pateiktais Asmens duomenimis, profiliavimas gali būti atliekamas tiesioginės rinkodaros tikslais, siekiant pasiūlyti jums individualiai pritaikytus sprendimus ir pasiūlymus. Savo sutikimą tvarkyti asmens duomenis automatizuotai, įskaitant profiliavimą, galite bet kada atšaukti arba nesutikti su tokiu tvarkymu).

6.2. Mes galime atsisakyti įgyvendinti pirmiau išvardytas jūsų teises, išskyrus atsisakymą tvarkyti jūsų Asmens duomenis tiesioginės rinkodaros tikslais arba kitais atvejais, kai Asmens duomenys tvarkomi su jūsų sutikimu, kai BDAR nuostatos leidžia mums nepaisyti jūsų prašymo arba kai įstatymų numatytais atvejais būtina užtikrinti nusikalstamų veikų, tarnybinės ar profesinės etikos pažeidimų prevenciją, tyrimą ir atskleidimą, taip pat duomenų subjekto, mūsų ir kitų asmenų teisių ir laisvių apsaugą.

6.3. 6.3. kai kuriomis savo, kaip duomenų subjekto, teisėmis galite pasinaudoti keisdami naudotojo paskyros nustatymus ir joje esančią informaciją. Bet kokį prašymą ar nurodymą, susijusį su asmens duomenų tvarkymu, galite mums pateikti raštu el. paštu info@mindletic.com. Kai pateikiate tokį prašymą, mes, siekdami geriau suprasti jūsų prašymo turinį, galime paprašyti jūsų užpildyti reikiamas formas, taip pat pateikti asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą ar kitą informaciją, kuri padėtų mums patikrinti jūsų tapatybę. Jei prašymą pateikiate elektroniniu paštu, priklausomai nuo jo turinio, galime paprašyti jūsų atvykti pas mus arba pateikti prašymą raštu.

6.4. Gavę jūsų prašymą ar nurodymą dėl Asmens duomenų tvarkymo, ne vėliau kaip per 1 mėnesį nuo prašymo pateikimo dienos pateiksime atsakymą ir atliksime prašyme nurodytus veiksmus arba informuosime, kodėl atsisakome juos atlikti. Prireikus, atsižvelgiant į prašymų sudėtingumą ir skaičių, nurodytas laikotarpis gali būti pratęstas dar 2 mėnesiams. Tokiu atveju apie tokį pratęsimą informuosime jus per 1 mėnesį nuo prašymo gavimo dienos.

6.5. Jei jūsų prašymu Asmens duomenys ištrinami, mes išsaugosime tik tas informacijos kopijas, kurios yra būtinos mūsų ir kitų asmenų teisėtiems interesams apsaugoti, valstybinėms prievolėms vykdyti, ginčams spręsti, trikdžiams nustatyti arba su mumis sudarytoms sutartims vykdyti. 

7. AR ATSIŲSIME JUMS NAUJIENŲ? 

7.1. Galite duoti mums sutikimą, jei norite gauti mūsų pasiūlymus ir informaciją apie mūsų paslaugas, veiklą ir pasiūlymus. Jūs taip pat galite duoti mums sutikimą, kad padėtumėte mums įvertinti mūsų paslaugų kokybę.

7.2. Jums sutikus, jūsų pasirinktos naujienos bus siunčiamos jūsų nurodytu el. paštu. Gavę jūsų sutikimą, el. paštu galime siųsti jums naujienas, teirautis apie mūsų paslaugų ir techninės priežiūros kokybę, taip pat kviesti jus užpildyti kokybės vertinimo formas.

7.3. Pirmiau minėtais tikslais galime siųsti jums pranešimus programėlėje. Visada suteikiame jums galimybę atsisakyti gauti tokio pobūdžio pranešimus.

7.4. Išsiuntę naujieną, galime rinkti informaciją apie ją gavusius asmenis, pavyzdžiui, kokią žinutę žmonės atidarė, kokias nuorodas paspaudė ir pan. Tokia informacija renkama tam, kad galėtume jums pasiūlyti aktualias ir labiau pritaikytas naujienas.

7.5. Jūsų kontaktai gali būti perduoti mūsų partneriams ir (arba) perdirbėjams, kurie teikia mums naujienų pristatymo ar kokybės vertinimo paslaugas.

7.6. 7.6. Jei sutinkate gauti naujienas ar pasidalyti nuomone apie mūsų paslaugų kokybę, savo sutikimą galite bet kada atšaukti nenurodydami atsisakymo (nesutikimo) priežasčių, parašydami el. laišką adresu info@mindletic.com arba kitu jums pateiktame pranešime nurodytu būdu (pavyzdžiui, paspaudę atitinkamą naujienlaiškio nuorodą), pakeisdami programėlės nustatymus ir pan. Tuomet mes nedelsdami nutrauksime naujienų siuntimą jūsų kontaktams..

7.7. Sutikimo atšaukimas automatiškai neįpareigoja mūsų sunaikinti jūsų Asmens duomenis arba pateikti jums informaciją apie mūsų tvarkomus Asmens duomenis, todėl turite pateikti tokį prašymą atskirai, kad mes atliktume ir šiuos veiksmus.

7.8. Mūsų reklamos partneriai, siekdami rodyti jums tinkamesnę personalizuotą reklamą, naudoja įvairius mobiliuosius ir žiniatinklio slapukus. Personalizuota reklama jums bus rodoma tik gavus jūsų sutikimą. Reklamos personalizavimo slapukai naudojami grupei matuoti, kontekstinei reklamai aktyvuoti ir (arba) tikslinėms kampanijoms nukreipti. Jei suteiksite mums leidimą naudoti slapukus, bus sukurtas naudotojo profilis su pseudonimu, tačiau nebus galima nustatyti asmens tapatybės. Mes nekontroliuojame šių trečiųjų šalių stebėjimo technologijų ir jų naudojimo. Šie paslaugų teikėjai su mumis yra sudarę konfidencialumo sutartis ir taiko kitus teisinius apribojimus. Trečiųjų šalių slapukus reglamentuoja trečiųjų šalių privatumo politika. Asmeninių slapukų galite atsisakyti pakeisdami naršyklės nustatymus arba kitais būdais, kurie aprašyti Privatumo politikos 9 skyriuje.

8. KAIP SAUGOME JŪSŲ ASMENS DUOMENIS?

8.1. Jūsų asmens duomenys tvarkomi atsakingai, saugiai ir yra apsaugoti nuo praradimo, neleistino naudojimo ir pakeitimų. Esame įdiegę fizines ir technines priemones, kad apsaugotume surinktą informaciją nuo atsitiktinio ar neteisėto sunaikinimo, sugadinimo, pakeitimo, praradimo, atskleidimo, taip pat nuo bet kokio kito neteisėto tvarkymo. Asmens duomenų saugumo priemonės nustatomos atsižvelgiant į riziką, kylančią dėl asmens duomenų tvarkymo. 

8.2. Nors dėsime visas pastangas, kad apsaugotume Jūsų Asmens duomenis, negalime užtikrinti visiško Asmens duomenų, kuriais dalijamasi arba kurie perduodami į Svetainę ar Programėlę, saugumo. Tačiau gavę Jūsų duomenis, taikysime griežtas procedūras ir apsaugos priemones, kad pabandytume užkirsti kelią neteisėtai prieigai.

8.3. Kai dalijamės jūsų asmens duomenimis su organizacija, kurios darbuotojas/narys esate, organizacijos atstovui pateikiame tik anoniminę informaciją, kad galėtume parodyti apibendrintas emocinės pusiausvyros tendencijas organizacijoje. Mes neteikiame jokių identifikuojančių asmens duomenų.

8.4. Kai dalijamės jūsų Asmens duomenimis su draudimo bendrove, kuri padengia jūsų paslaugų išlaidas, užtikriname, kad visi Asmens duomenys būtų užšifruoti.

8.5. Mūsų darbuotojai ir su mumis bendradarbiaujantys psichologai yra raštu įsipareigoję neatskleisti ir neplatinti jūsų asmens duomenų trečiosioms šalims.

9. KAIP NAUDOJAME ANALITINIUS DUOMENIS, SLAPUKUS IR KITAS SEKIMO TECHNOLOGIJAS?

9.1. Visada tobuliname savo svetainę, programėlę ir naudotojų patirtį. Todėl turime žinoti, kokia informacija yra aktualiausia Svetainės ir Programėlės lankytojams, kaip dažnai jie jungiasi, kokią naršyklę ir įrenginį naudoja, kokį turinį dažniausiai skaito, iš kokio regiono lankytojai atvyksta ir panašius demografinius bei statistinius duomenis. Tam naudojame "Google Analytics" įrankį, kuris leidžia rinkti ir analizuoti atitinkamus duomenis. Daugiau informacijos apie tai, kaip veikia "Google Analytics" ir kokią informaciją ji leidžia mums rinkti ir analizuoti, galite sužinoti čia. Galite atsisakyti "Google Analytics" duomenų rinkimo, kaip aprašyta čia. Taip pat galite pakeisti savo naršyklės nustatymus, kad "Google Analytics" neleistų analizuoti informacijos here. You may opt out from collection of data by Google Analytics, as described here. You, also, can change your browser settings to prevent Google Analytics from analysing information 

9.2. Slapukai - tai nedideli failai, kurie saugomi Svetainės lankytojo įrenginio naršyklėje, kai naršote svetaines. Panašiais tikslais gali būti naudojamos ir kitos technologijos, pavyzdžiui, pikseliai, vietinė saugykla ir kt. Slapukai plačiai naudojami tam, kad interneto svetainės veiktų arba veiktų geriau ir efektyviau. Šioje politikoje visos pirmiau minėtos technologijos vadinamos slapukais.

9.3. Slapukus naudojame informacijos srautams ir naudotojų elgsenai analizuoti, pasitikėjimui skatinti ir saugumui užtikrinti, taip pat tinkamam Svetainės veikimui užtikrinti, Programėlei tobulinti, jūsų pasirinktiems nustatymams įsiminti, jums rodomam turiniui suasmeninti, Svetainei, Programėlei ar socialinėms paskyroms susieti.

9.4. 9.4. Galite pasirinkti, ar norite priimti slapukus. Jei nesutinkate, kad jūsų kompiuterio ar kito įrenginio naršyklėje būtų saugomi slapukai, galite tai pažymėti slapukų priėmimo juostoje, pakeisti naudojamos naršyklės nustatymus ir išjungti slapukus (visus iš karto, po vieną arba grupėmis). Norėdami atsisakyti slapukų savo mobiliajame įrenginyje, turite vadovautis oficialiais tam įrenginiui skirtais nurodymais. Slapukus galite valdyti ir (arba) ištrinti savo nuožiūra - daugiau informacijos rasite http://www.youronlinechoices.com/  and http://www.AllAboutCookies.org. Galite ištrinti visus slapukus, kurie jau yra jūsų kompiuteryje, o daugumoje naršyklių galite nustatyti, kad jie nebūtų įrašomi. Tačiau jei tai padarysite, gali tekti rankiniu būdu koreguoti kai kurias nuostatas kaskart apsilankius Svetainėje arba Programėlėje, o kai kurios paslaugos ir funkcijos gali neveikti. 

9.5. 9.5. Galite atsisakyti trečiųjų šalių slapukų naudojimo reklamos tikslais apsilankę Tinklo reklamos atsisakymo puslapyje http://www.networkadvertising.org/managing/opt_out.asp.

9.6. Galime naudoti privalomus slapukus, kurie yra būtini Svetainės veikimui, analitinius slapukus, funkcinius slapukus, skirtus analizuoti Svetainės lankomumą, įsiminti naudotojų nuostatas ir pritaikyti jas prie Svetainės, kad galėtume teikti patobulintas funkcijas, našumo slapukus, trečiųjų šalių slapukus, kuriuos naudoja trečiosios šalys, reklaminius slapukus, skirtus rodyti jums asmeninę ir bendrąją reklamą.

9.7. Taip pat naudojame šiuos "Google Inc." produktus:

9.7.1. "Google AdSense" - leidžia įvertinti, kaip naudojatės Svetaine ir Programėle, atsižvelgiant į rodomus skelbimus, ir pateikti formavimu pagrįstas ataskaitas. Duomenys, kuriuos renka "Google AdSense", paprastai perduodami ir saugomi "Google" serveryje Jungtinėse Amerikos Valstijose. Jei nenorite gauti pritaikytų reklamų, prireikus galite pakeisti nustatymus svetainėje https://www.google.com/settings/ads Tokiu atveju jums bus pateiktas atsisakymo slapukas. Tačiau jei ištrinsite visus slapukus, gali būti ištrintas ir atsisakymo slapukas..

9.7.2. 9.7.2. "Google" pakartotinė rinkodara - leidžia pakartotinai rodyti skelbimus "Google Inc." partnerių tinklo svetainėse. Jei nenorite gauti pritaikytų reklamų, prireikus galite pakeisti nustatymus svetainėje https://www.google.com/settings/ads Tokiu atveju jums bus pateiktas atsisakymo slapukas. Tačiau jei ištrinsite visus slapukus, gali būti ištrintas ir atsisakymo slapukas.

9.8. Cookies we use:

Mindletic cookies screenshot. Privacy Policy.

10. SUSISIEKITE SU MUMIS

10.1. Jei turite klausimų dėl šioje privatumo politikoje pateiktos informacijos, kreipkitės į:

E-email: info@mindletic.com 

Adresas: Vytenio 29-58, 03207, Vilnius, Lithuania

Telefonas: +370 630 45689

10.2. Jei norite pateikti skundą dėl mūsų atliekamo Asmens duomenų tvarkymo, pateikite mums skundą raštu, nurodydami kuo daugiau informacijos. Bendradarbiausime su jumis ir stengsimės nedelsdami išspręsti visas problemas.

10.3. 10.3. Jei manote, kad pagal BDAR jūsų teisės buvo pažeistos, galite pateikti skundą mūsų priežiūros institucijai - Valstybinei duomenų apsaugos inspekcijai, daugiau informacijos ir kontaktinius duomenis rasite inspekcijos interneto svetainėje (https://vdai.lrv.lt/). Visus ginčus stengiamės spręsti greitai ir taikiai, todėl kviečiame pirmiausia susisiekti su mumis..

11. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

11.1.Mes galime keisti šią privatumo politiką. Apie bet kokius pakeitimus informuosime Jus Svetainėje paskelbdami atnaujintą Privatumo politiką arba kitomis įprastomis ryšio priemonėmis. Privatumo politikos pakeitimai ar papildymai įsigalios nuo Privatumo politikoje nurodytos atnaujinimo datos, nebent bus nurodyta kita įsigaliojimo data.

11.2. Jei ir toliau naudojatės Programėle, Svetaine, užsakote iš mūsų paslaugas, susisiekite su mumis po to, kai mes pakeitėme Privatumo politikos sąlygas, bus laikoma, kad sutinkate su pakeistomis Privatumo politikos sąlygomis.