Mindfulness vasarą – kodėl svarbu nepamiršti?

Dė­me­sin­go įsi­są­mo­ni­ni­mo (angl. “mind­ful­ness”) me­to­do es­mė – va­lin­gas dė­me­sio su­tel­ki­mas į no­ri­mą ob­jek­tą, su­vo­kiant rea­ly­bę to­kią, ko­kia ji iš tie­sų yra. Tai - moks­liš­kai pa­grįs­ta ir sėk­min­gai tai­ko­ma praktika psi­cho­lo­gi­jo­je, naudojama tiek sie­kiant su­si­do­ro­ti su įvairiomis emocinio disbalanso formomis, tiek psi­cho­lo­gi­nės ge­ro­vės la­bui apskritai.

Ir nors dėmesingo įsisąmoninimo praktikos gali skambėti komplikuotai ir reikalaujančiai daug mūsų laiko, iš tiesų taip tikrai nėra. Kiekvieną dieną skirdami vos po keletą minučių mes galime praktikuoti metodus, skirtus padėti valdyti stresą, mažinti nerimą ir vidinę įtampą, nuovargį, didinti koncentraciją bei bendrą pasitenkinimą gyvenimu ir savimi.

Šį kartą kviečiame jus pasikalbėti apie tai, kaip praktiktuoti ir nepamiršti mindfulness artėjant vasariškoms dienoms bei šiltiems vakarams. Kaip dar geriau atsiplaiduoti per atostogas, kaip tvarkytis su kylančiu stresu ir nerimu, kaip lengviau susikaupti ir sąmoningai valdyti dėmesį - apie visą tai ir dar daugiau pasikalbėsime su kognityvinės elgesio terapijos praktike, dėmesingo įsisąmoninimo mokytoja Gintare Dailyde.

Data ir laikas: Birželio 9d. 12:00 val. 📆

Trukmė: 45 min ✨

Kalba: LT

Vieta: Youtube (nuorodą atsiųsime užsiregistravusiems dalyviams)

Save Gintarė pristato taip 🔉:

Psichologijos kvalifikacijos bakalauro ir magistro laipsnį įgijau Vilniaus universitete. Esu baigusi sertifikuotą Įsisąmoninimu grįstos psichologijos intervencijų mokytojų rengimo programą. Nuo 2019 m. studijuoju kognityvinę ir elgesio psichoterapiją (KET) podiplominėse studijose Lietuvos sveikatos mokslų universitete, o taip pat baigiau bazinio lygio Individualios schemų terapijos programą Tarptautinės schemų terapijos draugijos akredituotoje programoje. Turiu daugiau 5 metų profesionalaus konsultavimo patirties.